Kevätkokouskutsu 2022

Compass ry:n kevätkokous pidetään ulkoilmakokouksena perjantaina 3.6.2022 klo 18.00 Simppuniemen satama-alueella, Simppukarinkatu 3-5.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille
7 Muut esille tulevat asiat
8 Kokouksen päättäminen

Kokouksessa on ruokatarjoilu, joten ilmoittautumiset sihteerille tekstiviestillä numeroon 050 338 5179 tai sähköpostilla compassry@outlook.com viimeistään 25.5.2022.