KEVÄTKOKOUSKUTSU

Compass ry:n kevätkokous pidetään ulkoilmakokouksena perjantaina 28.5.2021 klo 18.00 Simppuniemen satama-alueella, Simppukarinkatu 2.

ESITYSLISTA

1 Kokouksen avaus
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa. 3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4 Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5 Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille 7 Hyväksytään Simppuniemen sataman korjattu ohjesääntö
8 Muut esille tulevat asiat
9 Kokouksen päättäminen

Kokouksessa on ruokatarjoilu, joten ilmoittautumiset sihteerille tekstiviestillä numeroon 050 338 5179 tai sähköpostilla compassry@outlook.com viimeistään 20.5.2021.