Kevätkokous 12.6. klo 18

Poikkeuksellisena keväänä kevätkokous pidetään perjantaina 12.6. kello 18 Herttoniemen rannassa Simppukarilla ulkoilmakokouksena. Tarjolla maukasta purtavaa ja virvokkeita..

ESITYSLISTA

  1. Kokouksen avaus
  2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
  3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. Esitetään tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto
  6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallituksen jäsenille ja muille vastuuvelvollisille
  7. Päätetään toimintavuoden liittymis- ja jäsenmaksuista, erikseen kummallekin jäsenryhmälle
  8. Käsitellään muut hallituksen tai yhdistyksen jäsenten esille ottamat asiat
  9. Kokouksen päättäminen